Connect

Vasile Dragomir

Tricolor

miercuri, 9 decembrie 2009

ROMÂNIA ÎMPARŢITĂ ÎN DOUĂ

Dacă aş fi trepanat şi nu aş fi conştient de adevarul dureros al naţiei române , poate m-ar durea în cot . Că s-a furat sau nu la alegeri , care a furat şi cât întrebări la care vom afla raspunsul niciodată . Dar că ţara este împarţită perfect în două tabere , şi că proporţia asta de 50/50 cu o marja de eroare 0,ceva este foarte periculoasă , paguboasă şi poate degenera . Cu groză în suflet î-mi aduc aminte după revoluţie de Iugoslavia , o ţara frumoasă , care era foarte prosperă . Ce s-a îmtanplat acolo este groasnic pentru toată omenirea . S-au omorat fraţi între ei rude de sânge s-au casăpit şi toate în numele democraţiei şi al adevarului . Domnilor guvernanţi ştiu că aveţi orgolii puternice este treaba voastră . Popor nu te lăsa târât în lupta lor pentru putere că cel care va pierde vei fi doar tu ( noi toţi ) > Nu va exista câştigatori ci doar invinşi . Să ajute DUMNEZEU să nu se întample nimic şi apele să se linişteascaă de la sine .
Politicieni care asmut la dezordine (Blog Tolontan ) , televiziunii care ne invrajbesc unii impotriva altora , legi neaplicate , unde duc oare ? Gresesc eu sau .....? Incă o dată DOAMNE FERESTE

If I trepanat and I painfully aware of the truth of the Romanian nation, maybe it would hurt the elbow. That election was stolen or who stole and how questions that we will never know the answer. But the country is perfectly divided into two camps, and that this proportion of 50/50 by a margin of error 0, something is very dangerous, damage and can degenerate. The Groza his soul remember the revolution of Yugoslavia, a beautiful country, which was very prosperous. What îmtanplat there is groasnic for all mankind. Brothers were killed between her blood relatives were butchers and all in the name of democracy and truth. Gentlemen rulers know that you have strong pride is your job. People do not let yourself crawl in their struggle for power that one who loses will be just you (us all)> There will be no winners but only losers. Let God help anything to happen and to linişteascaă the water itself. Politicians who whet the disorder (Blog Tolontan), TV we enmity against each other, un-enforced laws, which go really? Wrong me or .....? Again, God forbid

Si je trepanat et je douloureusement conscience de la vérité de la nation roumaine, peut-être que ça ferait mal au coude. Cette élection a été volée ou qui a volé et comment les questions que nous ne connaîtrons jamais la réponse. Mais le pays est parfaitement divisé en deux camps, et que cette proportion de 50/50 par une marge d'erreur 0, quelque chose est très dangereux, les dommages et peut dégénérer. Le Groza son âme se souvenir de la révolution de la Yougoslavie, un pays magnifique qui a été très prospère. Qu'est-ce îmtanplat il ya groasnic pour toute l'humanité. Frères ont été tués entre ses parents par le sang étaient bouchers et tout cela au nom de la démocratie et la vérité. Messieurs les gouvernants sais que vous avez forte fierté est votre emploi. Les gens ne vous laissez pas ramper dans leur lutte pour le pouvoir que celui qui perd sera juste vous (nous tous)> Il y aura pas de gagnants, mais seulement des perdants. Que Dieu Aide quelque chose se passe aux eaux linişteascaă pour eux-mêmes. Les hommes politiques qui aiguisent le désordre (Blog Tolontan), télévision, nous l'hostilité contre l'autre, non appliquées les lois qui vont vraiment? Wrong moi ou .....? Encore une fois, Dieu nous en préserve

Eğer trepanat ve acı Romanya milletin gerçeğin farkında, belki de dirsek incitebilecek. , Seçim çalındı ya da çaldı ve nasıl soru ki yanıt will never know. Ama ülke mükemmel iki kamp içine ve hata 0 bir farkla 50/50 bu oran, bir şey çok, hasar tehlikeli ve bölünmüş dejenere olabilir. Groza ruhunu Yugoslavya, güzel bir ülke, çok zengin idi devrim hatırlıyorum. Îmtanplat ne var tüm insanlık için groasnic. Kardeşler onu kan yakınları arasındaydı kasaplar ve tüm demokrasi ve hak adına öldürüldü. Beyler yöneticiler size güçlü bir gurur olduğunu biliyorum senin iş. İnsanlar kendi iktidar mücadelelerinde o kimse sadece (hepimizin)> yoktur kazanan ancak kaybedenler olacaktır kaybeder tarama izin vermeyin. God linişteascaă sularına kendilerini gerçekleşmesi için hiçbir yardımcı olalım. Kim birbirine karşı bozukluğu (blog Tolontan), TV biz düşmanlık un-gerçekten gitmek kanun, yürürlüğe uyandırmak Siyasetçiler? Bana veya .....? Yanlış Yine, Tanrı korusun

Niciun comentariu: