Connect

Vasile Dragomir

Tricolor

vineri, 12 iunie 2015

Cine sunt adevăraţi golani şi curve

  
Un aşa zis mare ministru ( Ioan Rus ) , ajuns prin  tot felul de mânării ca de altfel mulţi dintre cei de sus , spunea cu neruşinare la un post de televiziune (adevărat de doi bani )  cum că  cei care au plecat să lucreze în străinătate pentru 1500 de euro au lăsat acasă  nişte copii golani şi neveste curve . Mai mult în nesimţirea lui a mai spus că aceştia dacă ar veni acasă ar putea lucra pentru 750 de euro în ţara lor . Până aici totul pare  aşa de real că ai crede că el a făcut această statistică şi că rezultatele sunt cele reale . Salariul minim pe economie este de : (anul 2015 - de la 1 ianuarie 975 RON, de la 1 iulie 1050 RON (cca 236 EUR) .Păi cum e socoteala  lui nu ştiu că de la 236 de euro la 1500 este cale lungă şi bătută .Probabil că Ioan Rus că de el este vorba  se referea la salariul şoferului lui de la parlament , că altfel nu înţeleg . Dar să lăsăm şi acest aspect peste care români cu siguranţă , îngăduitori şi uituci cum sunt vor trece repede  şi să ne aducem aminte de altceva . Ce face parlamentul României ? Care sunt atribuţiile acestuia ? [  ATRIBUŢIILE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 
1. Atribuţia legislativă
1 – constă în activitatea de elaborare şi emitere a legilor. Termenul„lege” este utilizat, în acest context, în accepţiunea lui restrânsă, de act normativ emis de Parlament, cu cea mai mare forţă juridică, ce cuprinde reguli generale de conduită, formulate în abstract, impersonale, cu caracter general, obligatorii, a căror respectare, la nevoie, poate fi impusă prin forţa de constrângere a statului
2 .2. Atribuţii privind organizarea internă şi a activităţii Parlamentului – referitoare la:validarea mandatelor deputaţilor şi senatorilor, alegerea şi constituirea propriilor organe de conducere, adoptarea propriilor regulamente de organizare şi funcţionare, aprobarea bugetului propriu etc.3. Stabilirea direcţiilor generale ale activităţii sociale, economice, culturale, statale şi juridice-în baza competenţei generale de care se bucură ca organ reprezentativ suprem, parlamentul stabileşte liniile principale ale dezvoltării societăţii şi ale naţiunii române, prin intermediul legilor adoptate, legi pe care Guvernul are obligaţia de a le pune în executare. Parlamentul reglementează, prin intermediul legilor, domenii importante şi foarte importante, precum: bugetul naţional, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului, alegeri, instituţiile fundamentale ale statului, organizarea forţelor armate, apărarea şi siguranţa naţională, sistemul general al impozitelor şi taxelor,regimul general al infracţiunilor etc.4. Atribuţii exercitate în legătură cu alte autorităţi publice – se referă, în principal, la alegerea, numirea sau destituirea din funcţie a unor funcţionari şi demnitari publici:Parlamentul îl poate suspenda din funcţie pe Preşedintele României (art. 95 din Constituţie); hotărăşte punerea sub acuzare a Preşedintelui Republicii pentru săvârşirea infracţiunii de înaltă trădare (art. 96); acordă votul de încredere Guvernului şi programului general de guvernare a acestuia (art. 103); poate retrage încrederea acordată Guvernului,ceea ce echivalează cu demiterea acestuia (art. 113); numirea în funcţie a Avocatului Poporului, a şefilor serviciilor de informaţii, a consilierilor de conturi din cadrul Curţii de Conturi (art. 140 alin. 4); fiecare cameră a Parlamentului numeşte câte trei judecători ai Curţii Constituţionale; Senatul numeşte pe cei doi reprezentanţi ai societăţii civile din  
cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (art. 133 alin. 2 lit. b); Senatul validează în funcţie pe cei 14 membrii ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, aleşi de către adunările generale ale magistraţilor (art. 133 alin. 2 lit. a) etc.5. Atribuţii de control parlamentar. Funcţia de control decurge din calitatea Parlamentului de organ reprezentativ suprem şi de unică autoritate legislativă, având ca suport teoretic, principiul separaţiei puterilor în stat
3. Controlul este necesar, deplin şi diferenţiat .Modalităţile de control parlamentar sunt:-controlul exercitat prin intermediul comisiilor parlamentare-controlul exercitat prin intermediul dărilor de seamă, a mesajelor, rapoartelor, programelor (de exemplu, audierea rapoartelor prezentate în faţa Parlamentului de Curtea de Conturi, Avocatul Poporului etc.)-controlul exercitat asupra activităţii Preşedintelui republicii şi a membrilor guvernului (control politic)-dreptul deputaţilor şi al senatorilor de a cere informaţii necesare-controlul exercitat prin rezolvarea petiţiilor cetăţenilor -controlul exercitat prin intermediul Avocatului Poporului6. Atribuţii în domeniul politicii externe – Parlamentul ratifică sau denunţă tratatele şi celelalte acte internaţionale negociate de Guvern şi semnate de Preşedintele Republicii,la care România devine parte; declararea stării de război, decizia de începere sau încetare a ostilităţilor militare; participă la structurile parlamentare internaţionale ] Deci are o grămadă de treabă  de făcut în interesul poporului şi a naţiunii  care i-a trimis acolo în parlament prin vot .Ori ei ce fac de fapt , sau împărţit în tabere numite partide , şi mai mult au făcut alianţe care mai de care mai ciudate în final obţinându-de aşa numita putere şi opoziţie care de fapt  ar trebui să lucreze şi să conlucreze împreună şi chiar dimpreună la adoptarea legilor în aşa fel încât ele să fie în folosul tuturor cetăţenilor ţării .Ori ce să vezi ei de fapt lucrează în interesul unor grupări mafiote care au jefuit şi jefuiesc ţara sub oblăduirea acestor parlamente vremelnice de 25 de ani în  bună înţelegere între ei .Mai mult când e vorba să îşi voteze măriri de salarii , indemnizaţii şi alte beneficii cum ar fi pensii speciale se unesc într-un cuget şi simţiri uitând că sunt unii la putere , alţi în opoziţie . De aici se naşte întrebarea mea ? Oare noi poporul de rând contăm pentru ei ? Oare ei într-adevăr lucrează pentru noi ? Oare mai merită ei să fie votaţi vreodată ? Oare ei nu trebuie să răspundă cumva ? Şi iată am ajuns la alt punct fierbinte al parlamentului .Când a fost vorba să voteze legea răspunderii  magistraţilor toţi sau aproape toţi au fost împotriva acestei legi , mai pe înţelesul tuturor de ce să plătească un magistrat care dă o decizie de condamnare eronată din banii lui când poate plăti poporul în ansamblul lui . Şi iar mă întreb ? Mai merită aceştia votul nostru ? Cine sunt adevăraţi golani şi curve ? Nu cumva tocmai cei pe care i-am trimis să facă în numele nostru legi bune şi coerente ?