Connect

Vasile Dragomir

Tricolor

vineri, 6 iulie 2012

Comenzi rapide generale de la tastatură pentru WindowsPentru                                        Apăsaţi
Copiere                                      CTRL+C
Decupare                                   CTRL+X
Lipire                                         CTRL+V
Anulare                                      CTRL+Z
Ştergere                                    DELETE
Ştergerea definitivă a
 elementului selectat                  SHIFT+DELETE
fără amplasarea sa în
Coşul de reciclare
Copierea elementului selectat        CTRL în timpul
                                                   glisării unui element
Crearea unei comenzi rapide       CTRL+SHIFT în timp ce se
 pentru elementul selectat             glisează elementul
Redenumirea elementului selectat   F2
Deplasarea punctului de inserţie    CTRL+SĂGEATĂ
la începutul cuvântului următor      LA DREAPTA
Deplasarea punctului de inserţie     CTRL+SĂGEATĂ
 la începutul cuvântului anterior      LA STÂNGA
Deplasarea punctului de inserţie     CTRL+SĂGEATĂ
la începutul paragrafului următor     ÎN JOS
Deplasarea punctului de inserţie      CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS
 la începutul paragrafului anterior
Evidenţierea unui bloc de text         CTRL+SHIFT cu orice tastă săgeată
Selectarea mai multor elemente      SHIFT cu orice tastă săgeată
dintr-o fereastră sau de pe spaţiul
 de lucru sau selectarea textului
dintr-un document
Selectare totală                                CTRL+A
Căutarea unui fişier sau a unui folder  F3
Vizualizarea proprietăţilor                   ALT+ENTER
elementului selectat
Închiderea elementului activ                ALT+F4
 sau ieşirea dintr-un program activ
Deschiderea meniului de comenzi          ALT+BARĂ DE SPAŢIU
 rapide pentru fereastra activă
Închiderea documentului activ din
 programe care permit să existe             CTRL+F4
mai multe documente deschise simultan
Comutarea între elemente deschise              ALT+TAB
Ciclare între elemente în ordinea în               ALT+ESC
 care acestea au fost deschise
Ciclare între elementele ecranului
dintr-o fereastră sau din spaţiul de lucru         F6
Afişarea listei din bara Adresă în
Computerul meu sau în Windows Explorer       F4
Afişarea meniului de comenzi rapide
pentru elementul selectat                              SHIFT+F10
Afişarea meniului Sistem pentru
 fereastra activă                                            ALT+BARĂ DE SPAŢIU
Afişarea meniului Start                                  CTRL+ESC
Afişarea meniului corespunzător                     ALT+litera subliniată din             
                                                                      nume de meniu
Efectuarea comenzii corespunzătoare              Litera subliniată din            
                                                                    numele unei comenzi             
                                                                    dintr-un meniu deschis
Activarea barei de meniu din programul          F10
Activ
Deschiderea meniului următor de la
 dreapta sau deschiderea unui submeniu         SĂGEATĂ LA DREAPTA
Deschiderea meniului următor de la
stânga sau închiderea unui submeniu              SĂGEATĂ LA STÂNGA
Reîmprospătarea ferestrei active                     F5
Vizualizarea folderului de la nivelul imediat
superior în Computerul meu sau Windows         BACKSPACE
 Explorer  
Revocarea activităţii curente                            ESC
Evitarea redării automate a unui CD                 SHIFT la inserarea unui  
                                                                    CD în unitatea de CD-ROM
Comenzile rapide de la tastatură din casetele de dialog Windows
Mişcarea înainte printre file                             CTRL+TAB
Mişcarea înapoi printre file                               CTRL+SHIFT+TAB
Mişcarea înainte printre opţiuni                        TAB
Mişcarea înapoi printre opţiuni                          SHIFT+TAB
Efectuarea comenzii corespunzătoare sau          ALT+litera subliniată
selectarea opţiunii corespunzătoare
Efectuarea comenzii corespunzătoare
opţiunii sau butonului activ                              ENTER
Selectarea sau deselectarea casetei de
 selectare dacă opţiunea activă este                 BARĂ DE SPAŢIU
o casetă de selectare
Selectarea unui buton dacă opţiunea
activă este un grup de butoane de opţiuni.       Taste săgeţi
Afişarea Ajutorului                                          F1
Afişarea elementelor din lista activă                  F4
Deschiderea unui folder de la nivelul
 imediat superior dacă un folder este                BACKSPACE
selectat în caseta de dialog Salvare ca
sau Deschidere
Comenzi rapide de la tastatură pentru accesibilitate Windows

Comutarea între TasteFiltrare           SHIFT din dreapta pentru opt
  activate şi dezactivate                       Secunde
Comutarea între Contrast înalt          ALT din stânga + SHIFT din stânga
activat şi dezactivat                          + PRINT SCREEN
Comutarea între TasteMaus              ALT din stânga + SHIFT din stânga
 activate şi dezactivate                      + NUM LOCK
Comutarea între TasteAdezive          SHIFT de cinci ori
 activate şi dezactivate
Comutarea între TasteComutare         NUM LOCK pentru cinci secunde
activate şi dezactivate
Deschiderea Managerului utilitare        Tasta siglă Windows +U
Utilizarea comenzilor rapide de la tastatură din Internet Explorer
Aveţi posibilitatea să utilizaţi comenzi rapide de la tastatură pentru vizualizarea şi explorarea paginilor Web, examinarea paginilor înaintea imprimării, utilizarea barei Adresă, lucrul cu Preferinţe şi editare.
Vizualizarea şi explorarea paginilor Web
Afişarea Ajutorului din Internet Explorer
 sau, în cadrul unei casete de dialog,             F1
afişarea ajutorului contextual referitor
la un element
Comutarea între vizualizarea pe ecran
 întreg şi cea obişnuită a ferestre                    F11
i browser-ului
Înaintarea printre elementele dintr-o
pagină Web, din bara Adresă şi din bara          TAB
 Legături
Mişcarea înapoi printre elementele dintr-o
pagină Web page, din bara Adresă şi din         SHIFT+TAB

 bara Legături
Salt la Pagina de pornire                               ALT+HOME
Salt la pagina următoare                              ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Salt la pagina anterioară                              ALT+LEFT ARROW
sau                                                             BACKSPACE
Afişarea unui meniu de comenzi
 rapide pentru o legătură                             SHIFT+F10
Mişcarea înainte printre cadre                       CTRL+TAB
                                                                    sau F6      
Mişcarea înapoi printre cadre                       SHIFT+CTRL+TAB
Defilarea spre începutul unui document         SĂGEATĂ ÎN SUS
Defilarea spre sfârşitul unui document          SĂGEATĂ ÎN JOS
Defilarea spre începutul unui document         PAGE UP
 în intervale mai mari
Defilarea spre sfârşitul unui document            PAGE DOWN
în intervale mai mari
Deplasarea la începutul unui document          HOME
Deplasarea la sfârşitul unui document            END
Căutarea în pagină                                      CTRL+F
Reîmprospătarea paginii Web curente           F5 sau  CTRL+R
Reîmprospătarea paginii Web curente,          
Chiar dacă marca de timp pentru versiunea   CTR + F5
Web şi cea pentru versiunea stocată local
 este aceeaşi
Oprirea descărcării unei pagini                      ESC
Salt la o nouă amplasare                              CTRL+O
                                                                 sau CTRL+L
Deschiderea unei ferestre noi                        CTRL+N
Închiderea ferestrei curente                          CTRL+W
Salvarea paginii curente                               CTRL+S
Imprimarea paginii curente sau a                  CTRL+P
 cadrului activ
Activarea legăturii selectate                          ENTER
Deschiderea barei de căutare                        CTRL+E
Deschiderea barei Preferinţe                          CTRL+I
Deschiderea barei Istoric                               CTRL+H
Deschiderea mai multor foldere
 în barele Istoric sau Preferinţe                       CTRL+clic
Utilizarea caracteristicilor de accesibilitate pentru Examinare înaintea imprimării în Internet Explorer
Setarea opţiunilor de imprimare
şi imprimarea paginii                                      ALT+P
Modificarea opţiunilor pentru hârtie,
anteturi şi subsoluri, orientare şi margini
pentru această pagină                                    ALT+U
Afişarea primei pagini de imprimat                  ALT+HOME
Afişarea paginii anterioare de imprimat           ALT+SĂGEATĂ LA STÂNGA
Tastarea numărului paginii de afişat               ALT+A
Afişarea paginii următoare de imprimat          ALT+SĂGEATĂ LA DREAPTA
Afişarea ultimei pagini de imprimat                 ALT+END
Micşorare                                                     ALT+semnul minus
Mărire                                                          ALT+semnul plus
Afişarea unei liste cu procente de mărire        ALT+Z
Precizarea modului în care se doreşte
imprimarea cadrelor (această opţiune
 este disponibilă numai dacă se imprimă         ALT+F
o pagină Web care utilizează cadre)
Închiderea Examinării înaintea imprimării         ALT+C
Utilizarea caracteristicilor de accesibilitate pentru bara de adrese în Internet Explorer
Selectarea textului din bara de adrese             ALT+D
Afişarea listei de adrese tastate                       F4
Deplasarea la stânga a cursorului la
următoarea întrerupere logică din adresă       CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA
 (punct sau bară oblică) în bara de adrese
Deplasarea la dreapta a cursorului la
următoarea întrerupere logică din adresă      CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA
(punct sau bară oblică) în bara de adrese
Adăugarea textului „www.” la începutul şi      CTRL+ENTER
„.com” la sfârşitul textului tastat în bara
de adrese
Mişcarea înainte prin lista de potriviri             SĂGEATĂ ÎN SUS
Completare automată
Mişcarea înapoi prin lista de potriviri              SĂGEATĂ ÎN JOS
Completare automată
Lucrul cu caracteristicile de accesibilitate pentru Preferinţe în Internet Explorer
Adăugarea paginii curente la Preferinţe           CTRL+D
Deschiderea casetei de dialog                         CTRL+B
 Organizare Preferinţe
Mutarea elementului selectat mai sus              ALT+SĂGEATĂ ÎN SUS
 în lista de preferinţe din caseta de dialog
Organizare Preferinţe
Mutarea elementului selectat mai jos în
lista de preferinţe din caseta de dialog            ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS
 Organizare Preferinţe
Editarea în Internet Explorer
Eliminarea elementelor selectate şi
copierea lor în Clipboard                                CTRL+X
Copierea elementelor selectate în Clipboard     CTRL+C
Inserarea conţinutului din Clipboard la
amplasarea selectată                                     CTRL+V
Selectarea tuturor elementelor din pagina
Web curentă                                                 CTRL+A
Utilizarea comenzilor rapide de la tastatură din Outlook Express
Fereastra principală Outlook Express şi fereastra de mesaje
Deschiderea subiectelor de Ajutor                   F1
Selectarea tuturor mesajelor                          CTRL+A
Fereastra principală Outlook Express şi fereastra de vizualizare mesaje
Imprimarea mesajului selectat                        CTRL+P
Trimiterea şi primirea poştei electronice           CTRL+M
Ştergerea unui mesaj de poştă electronică        DEL sau CTRL+D
Deschiderea sau publicarea unui mesaj nou       CTRL+N
Deschiderea Agendei                                       CTRL+SHIFT+B
Răspuns către autorul mesajului                       CTRL+R
Răspuns tuturor                                               CTRL+SHIFT+R
Redirectarea unui mesaj                      sauCTRL+G (doar grupuri de  ştiri)
Salt la Inbox                                                    CTRL+I
Salt la mesajul următor din listă                         CTRL+> sau          
                                                                      CTRL+SHIFT+>
Salt la mesajul anterior din listă                        CTRL+<
                                                                     sau CTRL+SHIFT+<
Vizualizarea proprietăţilor mesajului selectat      ALT+ENTER
Reîmprospătarea mesajelor şi anteturilor noi      F5
Salt la următorul mesaj de poştă                      
electronică necitit
Salt la următorul mesaj de poştă                        CTRL+U
Salt la următoarea conversaţie nouă necitită       CTRL+SHIFT+U
electronică necitit
Salt la un folder                                                  CTRL+Y
Fereastra principală Outlook Express               CTRL+O

Deschiderea mesajului selectat                            sau ENTER   
Marcarea unui mesaj ca fiind citit                        CTRL+ENTER
                                                                        sau  CTRL+Q
Deplasarea printre lista Foldere (dacă e activă)   
, lista de mesaje, panoul de examinare şi lista      TAB
Contacte (dacă e activă)
Marcarea tuturor mesajelor de ştiri ca fiind citite    CTRL+SHIFT+A

Fereastra de mesaje Outlook Express - vizualizare sau trimitere

Închiderea unui mesaj                                         ESC
Căutarea unui text                                              F3
Căutarea unui mesaj                                           CTRL+SHIFT+F
Comutarea între filele Editare, Sursă                    CTRL+TAB
şi Examinare

Fereastra de mesaje Outlook Express - numai trimitere

Verificarea numelor                                              CTRL+K
                                                                          sau ALT+K
Verificare ortografică                                            F7
Inserarea unei semnături                                      CTRL+SHIFT+S
Trimiterea unui mesaj                                           CTRL+ENTER
                                                                          sau ALT+S
Utilizarea comenzilor rapide de la tastatură din Windows Messenger
Aveţi posibilitatea să utilizaţi comenzi rapide de la tastatură pentru a alege comenzi în loc de a utiliza mausul
În Windows Messenger, pentru                          Apăsaţi

Deplasarea la alte secţiuni din fereastra                 TAB
 Messenger.
Activarea unui element selectat sau
deschiderea unei legături selectate.                       ENTER
Selectarea meniului Fişier.                                   F10
Deschiderea meniului Fişier.                                 SĂGEATĂ ÎN JOS
Deplasarea între meniuri.                                      SĂGEATĂ LA DREAPTA                   
                                                                           şi SĂGEATĂ LA                
                                                                           STÂNGA
Deschiderea unui meniu contextual
 (similar cu clic cu butonul din dreapta).             SHIFT+F10
Deplasarea în sus într-o listă.                            SĂGEATĂ ÎN SUS
Deplasarea în jos într-o listă.                             SĂGEATĂ ÎN JOS
Deplasarea la primul element dintr-o listă.         HOME
Deplasarea la ultimul element dintr-o listă.         END
Pornirea unei linii noi într-un mesaj                   SHIFT+ENTER
fără a-l trimite.                                               sau  CTRL+ ENTER
Selectarea filei următoare.                               CTRL+TAB
Selectarea filei anterioare.                                CTRL+SHIFT+TAB
Închiderea casetelor de dialog sau a                  ESC
ferestrei Conversaţie.

Utilizarea comenzilor rapide de la tastatură pentru vizualizarea Ajutorului

În vizualizare Ajutor, pentru
Apăsaţi
Afişarea Ajutorului din Internet Explorer sau, în cadrul unei casete de dialog, afişarea ajutorului contextual referitor la un element.
F1
Mişcarea înainte printre elementele dintr-o pagină Web.
TAB
Mişcarea înapoi printre elementele dintr-o pagină Web.
SHIFT+TAB
Mişcarea înainte între cadre.
CTRL+TAB sau F6
Mişcarea înapoi între cadre.
SHIFT+CTRL+TAB
Defilarea spre începutul unui document.
SĂGEATĂ ÎN SUS
Defilarea spre sfârşitul unui document.
SĂGEATĂ ÎN JOS
Deschiderea sau restrângerea Cuprinsului.
ALT+C
Extinderea unui nod din Cuprins.
SĂGEATĂ LA DREAPTA
Restrângerea unui nod din Cuprins.
SĂGEATĂ LA STÂNGA
Defilarea spre începutul unui document în intervale mai mari.
PAGE UP
Defilarea spre sfârşitul unui document în intervale mai mari.
PAGE DOWN
Deplasarea la începutul unui document.
HOME
Deplasarea la sfârşitul unui document.
END
Reîmprospătarea paginii Web curente.
F5 sau CTRL+R
Reîmprospătarea paginii Web curente, chiar dacă marca de timp pentru versiunea Web şi cea pentru versiunea stocată local este aceeaşi.
CTRL+F5
Oprirea descărcării unei pagini.
ESC
Închiderea ferestrei curente.
CTRL+W
Imprimarea paginii curente sau a cadrului activ.
CTRL+P
Activarea legăturii selectate.
ENTER
Deschiderea casetei de dialog Organizare Preferinţe.
CTRL+B
Mutarea elementului selectat mai sus în lista de preferinţe din caseta de dialog Organizare Preferinţe.
ALT+SĂGEATĂ ÎN SUS
Mutarea elementului selectat mai jos în lista de preferinţe din caseta de dialog Organizare Preferinţe.
ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS
Copierea elementelor selectate în Clipboard.
CTRL+C
Inserarea conţinutului din Clipboard la amplasarea selectată.
CTRL+V
Selectarea tuturor elementelor din pagina Web curentă.
CTRL+A
Copierea elementului selectat.
CTRL în timpul glisării unui element
Evidenţierea unui bloc de text.
CTRL+SHIFT cu orice tastă săgeată
Activarea barei de meniuri din programul activ.
F10
Deschiderea meniului următor de la dreapta sau deschiderea unui submeniu.
F10 apoi SĂGEATĂ LA DREAPTA
Deschiderea meniului următor de la stânga sau închiderea unui submeniu.
F10 apoi SĂGEATĂ LA STÂNGA
Reîmprospătarea ferestrei active.
F5
Evitarea redării automate a unui CD.
SHIFT la inserarea unui CD în unitatea de CD-ROM
Salt la Căutare.
ALT+S
Salt la Căutare complexă.
ALT+R
Salt la panoul Conţinut.
CTRL+J
Salt la pagina anterioară sau la subiectul anterior.
ALT+P
Salt la pagina următoare sau la subiectul următor.
ALT+N
Deschiderea meniului de comenzi rapide.
ALT+O
Deschiderea meniului Ajutor.
ALT+L
Salt la Ajutor.
CTRL+Q