Connect

Vasile Dragomir

Tricolor

duminică, 3 martie 2013

Pilda : Omul cu talantul

Pilda talantilor
Flag Counter    Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă ţară, a chemat pe robii săi şi le-a încredinţat avuţia sa. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, şi altuia unul: fiecăruia după puterea lui; şi a plecat.
Îndată, cel ce primise cei cinci talanţi s-a dus, i-a pus în negoţ şi a câştigat cu ei alţi cinci talanţi. Tot aşa, cel ce primise cei doi talanţi a câştigat şi el alţi doi cu ei.
Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ şi a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors şi le-a cerut socoteala.
Cel ce primise cei cinci talanţi a venit, a adus alţi cinci talanţi şi a zis: “Doamne, mi-ai încredinţat cinci talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi cinci talanţi.” Stăpânul său i-a zis: “Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!”
Cel ce primise cei doi talanţi a venit şi el şi a zis: “Doamne, mi-ai încredinţat doi talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi doi talanţi.” Stăpânul său i-a zis: “Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!”
Cel ce nu primise decât un talant a venit şi el şi a zis: “Doamne, am ştiut că eşti om aspru, care seceri de unde n-ai semănat şi strângi de unde n-ai vânturat: mi-a fost teamă şi m-am dus de ţi-am ascuns talantul în pământ; iată-ţi ce este al tău!” Stăpânul său i-a răspuns: “Rob viclean şi leneş! Ai ştiut că secer de unde n-am semănat şi că strâng de unde n-am vânturat; prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi şi, la venirea mea, eu mi-aş fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu! Luaţi-i, dar, talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi. Pentru că celui ce are i se va da, şi va avea de prisos; dar de la cel ce n-are se va lua şi ce are! Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară: acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”
(Matei 25:14-30)
Eu am sa încep cu ultima parte aceea a unui talant . Cel ce a primit un talant a început explicaţia lui prin acuzare „“Doamne, am ştiut că eşti om aspru, care seceri de unde n-ai semănat şi strângi de unde n-ai vânturat„ Ori vrei sau nu trebuie să recunoşti că Dumnezeu nu este nici aspru ,nici nu seceră unde nu a semănat şi nici nu strânge unde nu a vânturat . Toate aceste calităţi se regăsesc de fapt la oameni . De aceea Dumnezeu spune : “Rob viclean şi leneş! ” Calităţi umane ce se regăsesc tot mai des la specia ultimilor decenii în mai toate ţările de pe planetă . Iată ce este trecut în Dex :http://dexonline.ro/definitie/viclean  
{VICLEÁN, -Ă, vicleni, -e, adj. (Adesea substantivat) 1. Care se poartă, vorbește fără sinceritate, ascunzându-și adevăratele intenții (reprobabile); fățarnic, ipocrit, perfid; (cu sens atenuat) șiret, șmecher, isteț. 2. (Pop.) Rău, crud, neîndurător, hain. 3. (Înv.) Care își calcă credința sau cuvântul; necredincios; trădător. (Rar) Care nu crede în învățăturile religiei creștine; păgân. (Substantivat, m.) Duh necurat, drac. [Var.: (înv.) hicleán, -ă adj.] – Din magh. hitlen. }
 Dumnezeu cunoştea toate aceste  faţete ale omului căruia îi dăduse un talant încă de atunci când i l-a dat dar spera într-o îndreptare a acestuia . De aceea şi decide Dumnezeu ” Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară: acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”  Şi ca să închei  aş mai adăuga doar atât : Dumnezeu a făcut cerul şi pământul , animalele şi păsările şi tot ce există pe pământ dar nu a cerut nimic în schimb decât iubire ” Nu a scumpit sau ieftinit această monedă   iubire ” . Omul este cel care a primit un talant şi a scumpit ,a hoţit ,minţit , a viclesugit toate doar pentru a nu munci şi a se îmbogăţii din talantul primit în dar de la Dumnezeu .Faptul ca un talant este mult sau puţin depinde de fiecare dintre noi să stabilim , el are o valoare incomensurabilă şi aceasta valoare s-a pierdut se numeşte ” CINSTE , ONORE ”  Câţi pot sune că o mai au în prezent fără să mintă ?