Connect

Vasile Dragomir

Tricolor

marți, 13 august 2013

Răspuns public d-lui Jobbik, Vona Gabor


Răspuns public  d-lui Jobbik, Vona Gabor

Liderul maghiar Jobbik  publica pe blogul sau o scrisoare  adresata politicienilor  romani  .Eu am extras doar un pasaj din scrisoarea lui . http://adevarul.ro/news/politica/jobbik-1_52087c40c7b855ff56cb3922/index.html


„Vă întreb, dacă drepturile românilor sunt încălcate, nu aţi intra în conflict cu altă ţară, nu ar fi o acţiune care să provoace acelaşi răspuns pe care vi l-am oferit? Şi atunci ce este cu toată isteria asta?“

Îl întreb eu ca simplu cetăţean , când a respectat  Ungaria drepturile cetăţenilor de etnie română ? Câţi români sunt , au fost sau vor fi în parlamentul de la Budapesta ? Câte formaţiuni politice româneşti se regăsesc în eşichierul politic maghiar din Ungaria ? Câte scoli cu predare în limba română  au etnici români în Ungaria ,dar facultăţi ? A declarat  cineva război fie el şi politic din România Ungariei pentru nerespectarea drepturilor cetăţenilor români aflaţi pe teritoriu Ungariei ? . Domnule  Jobbik în afară de tupeu şi aroganţă nu găsesc nimic la tine . Păcat  că guvernul României  nu va declarat deja persoană non  grata pe teritoriul ţări mele România.


Public response to Mr. Jobbik, Gabor Vona

Hungarian Jobbik leader published on his blog a letter to the Romanian politicians. I have extracted only a portion of his letter.

"I wonder if the Romanians' rights are violated, you have not conflict with another country, it would be an action that would cause the same answer that I gave you? So what is all this hysteria? "

I ask myself as an ordinary citizen when he met Hungarian Romanian citizens of Roma rights? How are Romanian, have been or will be in Parliament in Budapest? How many Romanian political formations are found in the Hungarian political scene in Hungary? How many Romanian-language schools were ethnic Romanian in Hungary, but college? Said someone be it political war Romania Hungary for violating the rights of Romanian citizens in the territory of Hungary? . Mr. Jobbik than guts and arrogance can not find anything to you. Too bad that the Romanian government will already declared persona non grata within my country Romania.

Nyilvános választ Mr. Jobbik, Vona Gábor

Magyar Jobbik vezetője közzé blogján egy levelet a román politikusok. Én kivont csak egy része az ő levele.

"Kíváncsi vagyok, ha a románok jogait megsértik, akkor nem ütközik egy másik ország, lenne egy művelet, ami miatt az ugyanazt a választ, amit adtam neked? Szóval mi ez az egész hisztéria? "

Azt kérdezem magamtól, mint egy átlagpolgár, amikor találkozott a magyar román állampolgárok a romák jogait? Hogyan román, már vagy lesz a Parlamentben Budapesten? Hány román politikai képződmények találhatók a magyar politikai élet Magyarországon? Hány román tannyelvű iskolák román nemzetiségű Magyarországon, de egyetemre? Azt mondta, hogy valaki legyen az politikai háború Románia Magyarország sérti a jogait a román állampolgárok az ország területén? . Mr. Jobbik bél és arrogancia nem találnak semmit. Kár, hogy a román kormány már bejelentett persona non grata a hazám Románia.