Connect

Vasile Dragomir

Tricolor

miercuri, 16 mai 2012

CODURI PE CARE LE POŢI FOLOSI PE BLOG-UL/SITE-UL TĂU

   Dacă doreşti ca pagina ta să fie mai atractivă şi vizitatori să vadă şi să asculte  pe lângă ce îi interesează la tine pe pagină şi altceva ai aici câteva coduri care te pot interesa :
COD  HTML : Pagina rulează singură
Se introduce în pagina web în postarea care doreşti să ruleze la începutul postării Se poate introduce codul şi înainte de <head >şi atunci întreg blogul va defila uşor în jos .Ca să modifici viteza de derulare modifici numărul de la „setInterval("scrollwindow()",10)cu cât este mai mare (20..50) va rula mai încet .

<script language="JavaScript1.2">/
*Top-Down scrolling window Script- © Dynamic Drive
For full source code, visit http://www.dynamicdrive.com
This notice MUST stay intact for use
*///change 1 to another integer to alter the scroll speed. Greater is faster
var speed=1var currentpos=0,alt=1,curpos1=0,curpos2=-1
function initialize(){startit()}function iecompattest(){
return (document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body}
function scrollwindow(){if (document.all)
temp=iecompattest().scrollTop else temp=window.pageYOffset if (alt==0) alt=1 else
alt=0 if (alt==0) curpos1=temp else curpos2=temp if (curpos1!=curpos2){ if (document.all)
currentpos=iecompattest().scrollTop+speed else currentpos=window.pageYOffset+speed
window.scroll(0,currentpos) } else{currentpos=0
window.scroll(0,currentpos) }}function startit(){
setInterval("scrollwindow()",10)} window.onload=initialize</script>
COD HTML : Cursor înconjurat de script
 <style type="text/css">
#outerCircleText {
 Z-INDEX: 3000; POSITION: absolute; FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: 'comic sans ms', verdana, arial; COLOR: #000; TOP: 0px; CURSOR: default; FONT-WEIGHT: bold; LEFT: 0px
}
#outerCircleText DIV {
 POSITION: relative
}
#outerCircleText DIV DIV {
 POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: center; TOP: 0px; LEFT: 0px
}
</style><script type="text/javascript">
/* Circling text trail- Tim Tilton
   Website: http://www.tempermedia.com/
   Visit: http://www.dynamicdrive.com/ for Original Source and tons of scripts
   Modified Here for more flexibility and modern browser support
   Modifications as first seen in http://www.dynamicdrive.com/forums/
   username:jscheuer1 - This notice must remain for legal use
   */
;(function(){
// Your message here (QUOTED STRING)
var msg = "Dynamic Drive! Scripts & More!";
/* THE REST OF THE EDITABLE VALUES BELOW ARE ALL UNQUOTED NUMBERS */
// Set font's style size for calculating dimensions
// Set to number of desired pixels font size (decimal and negative numbers not allowed)
var size = 24;
// Set both to 1 for plain circle, set one of them to 2 for oval
// Other numbers & decimals can have interesting effects, keep these low (0 to 3)
var circleY = 0.75; var circleX = 2;
// The larger this divisor, the smaller the spaces between letters
// (decimals allowed, not negative numbers)
var letter_spacing = 5;
// The larger this multiplier, the bigger the circle/oval
// (decimals allowed, not negative numbers, some rounding is applied)
var diameter = 10;
// Rotation speed, set it negative if you want it to spin clockwise (decimals allowed)
var rotation = 0.4;
// This is not the rotation speed, its the reaction speed, keep low!
// Set this to 1 or a decimal less than one (decimals allowed, not negative numbers)
var speed = 0.3;
////////////////////// Stop Editing //////////////////////
if (!window.addEventListener && !window.attachEvent || !document.createElement) return;
msg = msg.split('');
var n = msg.length - 1, a = Math.round(size * diameter * 0.208333), currStep = 20,
ymouse = a * circleY + 20, xmouse = a * circleX + 20, y = [], x = [], Y = [], X = [],
o = document.createElement('div'), oi = document.createElement('div'),
b = document.compatMode && document.compatMode != "BackCompat"? document.documentElement : document.body,
mouse = function(e){
 e = e || window.event;
 ymouse = !isNaN(e.pageY)? e.pageY : e.clientY; // y-position
 xmouse = !isNaN(e.pageX)? e.pageX : e.clientX; // x-position
},
makecircle = function(){ // rotation/positioning
 if(init.nopy){
  o.style.top = (b || document.body).scrollTop + 'px';
  o.style.left = (b || document.body).scrollLeft + 'px';
 };
 currStep -= rotation;
 for (var d, i = n; i > -1; --i){ // makes the circle
  d = document.getElementById('iemsg' + i).style;
  d.top = Math.round(y[i] + a * Math.sin((currStep + i) / letter_spacing) * circleY - 15) + 'px';
  d.left = Math.round(x[i] + a * Math.cos((currStep + i) / letter_spacing) * circleX) + 'px';
 };
},
drag = function(){ // makes the resistance
 y[0] = Y[0] += (ymouse - Y[0]) * speed;
 x[0] = X[0] += (xmouse - 20 - X[0]) * speed;
 for (var i = n; i > 0; --i){
  y[i] = Y[i] += (y[i-1] - Y[i]) * speed;
  x[i] = X[i] += (x[i-1] - X[i]) * speed;
 };
 makecircle();
},
init = function(){ // appends message divs, & sets initial values for positioning arrays
 if(!isNaN(window.pageYOffset)){
  ymouse += window.pageYOffset;
  xmouse += window.pageXOffset;
 } else init.nopy = true;
 for (var d, i = n; i > -1; --i){
  d = document.createElement('div'); d.id = 'iemsg' + i;
  d.style.height = d.style.width = a + 'px';
  d.appendChild(document.createTextNode(msg[i]));
  oi.appendChild(d); y[i] = x[i] = Y[i] = X[i] = 0;
 };
 o.appendChild(oi); document.body.appendChild(o);
 setInterval(drag, 25);
},
ascroll = function(){
 ymouse += window.pageYOffset;
 xmouse += window.pageXOffset;
 window.removeEventListener('scroll', ascroll, false);
};
o.id = 'outerCircleText'; o.style.fontSize = size + 'px';
if (window.addEventListener){
 window.addEventListener('load', init, false);
 document.addEventListener('mouseover', mouse, false);
 document.addEventListener('mousemove', mouse, false);
  if (/Apple/.test(navigator.vendor))
   window.addEventListener('scroll', ascroll, false);
}
else if (window.attachEvent){
 window.attachEvent('onload', init);
 document.attachEvent('onmousemove', mouse);
};
})();
</script><script language="JavaScript1.2">
function disabletextselect(i){
return false
}
function renabletextselect(){
return true
}
//if IE4+
document.onselectstart=new Function ("return false")
//if NS6+
if (window.sidebar){
document.onmousedown=disabletextselect
document.onclick=renabletextselect
}
</script><br />

Codurile au fost luate de pe pagina web :http://www.dynamicdrive.com/ unde gasesti mul mai multe coduri interesante .
Pentru a nu se putea copia de pe blogul tău
 </head>
După această comandă  , adaugă  codul următor ,  sau direct în pagină
 
<script language=”JavaScript1.2”>function disabletextselect(i){Return false}Function renabletextselect(){retur true}//if IE4+document.onselectstart=new Function (”return false”)//if NS6+If (windows.sidebar){ document.onmausedown=disabletextselect document.onclick=renabletextselect}</script>
COD 2

<script language=”JavaScript1.2”>function disabletextselect(i){return false} function renabletextselect(){return  true} //ifIE8+ document.onselectstart=new Function (”return false”)//if NS6+if(windows.sidebar){document.onmausedown=disabletextselect document.onclick=renabletextselect}</script>

Sau intră pe pagina web  http://elisav-54-sibiu.blogspot.com/2012/05/cum-introduci-muzica-pe-un-blog-site-ca.html şi vezi cum se introduce muzica pe pagina de blog sau pe întreg blog/site

Niciun comentariu: