Connect

Vasile Dragomir

Tricolor

vineri, 25 decembrie 2009

Femeia care a atacat pe Papa a fost identificată ca fiind Susanna Maiolo, 25ani , de naţionalitate elveţian-italian .
Femeia care a atacat Papa a fost identificat ca Susanna Maiolo, 25 ani, de naţionalitate elveţiancă –italiană .

Ea a fost, de asemenea, implicat într-un incident similar, la miezul nopţii de anul trecut
Vatican spokesman, Rev Federico Lombardi, said Miss Maiolo, 25, had psychiatric problems and was taken to a clinic for treatment. Purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Rev Federico Lombardi, a spus domnişoara Maiolo, de 25 de ani a avut probleme psihice şi a fost dus la o clinică pentru tratament.
Maiolo is believed to be from the Italian speaking Swiss canton of Ticino but Father Lombardi would not confirm this. Maiolo este considerată a fi de origine italiancă cantonul elveţian Ticino fiind Tatăl Lombardi, dar nu s-ar confirma acest lucru.
Related ArtiPope delivers Christmas message hours after attackTruman Show Syndrome delusion: Sufferers convinced they are on reality TShe was also involved in a similar incident at last year's midnight mass in which she rushed at the Pope but was stopped by a security guard before she reached him. Ea a fost, de asemenea, implicat într-un incident similar la miezul nopţii anul trecut , în care ea s-a repezit la Papa, dar a fost oprită de un agent de securitate înainte de a ajunge la el anul trecut.
Asked how Miss Maiolo had evaded security a second time, Father Lombardi said there were 7,000 people at the mass and she “could have got her ticket from anywhere.” Întrebat cum de securitate din Miss Maiolo a iertat-o de la a doua oară , părintele Lombardi a spus că au fost 7.000 de oameni lala acea festivitate şi ea "ar putea avea biletul luat deoriunde."
He added: “She is known to the Vatican but she was never thought to have been of any serious danger to the Holy Father. El a adăugat: "Ea este cunoscută la Vatican, dar ea nu a fost niciodată considerată că ar fi fost un pericol grav pentru Sfântul Părinte.
“As I have already said she was not armed and if anything the poor woman needs treatment which is what she is getting.” "Aşa cum am spus deja nu au fost găsite arme asupra ei şi biata femeie are nevoie de tratament, pentru aşi reveni".
Prosecutors in Rome said that as the incident had taken place on Vatican territory it was a matter for Vatican authorities and they had not been asked to intervene. Procurorii de la Roma a declarat că, incidentul a avut loc pe teritoriul Vaticanului că nu a fost nici o problemă pentru autorităţile de la Vatican şi ele nu au fost solicitate să intervină.

Niciun comentariu: