Connect

Vasile Dragomir

Tricolor

miercuri, 23 decembrie 2009

Senatul Statelor Unite creează un nou program de asigurare prin proiectul de lege de sănătateSusţinătorii au declarat că proiectul de lege ar permite persoanelor cu handicap să rămână în casele lor şi în afara de îngrijirea instituţională.
It also could save states billions of dollars in the Medicaid health insurance program for the poor, which provides long-term institutional care for the disabled poor typically at much higher cost than supporting them to stay in their homes. De asemenea, ar putea economisi miliarde de dolari în domenil Medical prin program de asigurare de sănătate pentru cei saraci, care prevede pe termen lung instituţional de îngrijire pentru cei saraci cu handicap de obicei cu costuri mult mai mari decât sprijinindu-i să rămână în casele lor.
"We think CLASS is one of the real transformational items in the (healthcare reform) bill," said Larry Minnix, chief executive at the American Association of Homes and Services for the Aging. "Credem ca CLASA este unul dintre elementele reale de transformare în cadrul reformei de asistenţă medicală pentru acest proiect de lege", a declarat Larry Minnix, director executiv la Asociatia Americana de case si Servicii pentru Aging. He said the cost to states to provide long-term care for their elderly and disabled through Medicaid will skyrocket during the next 10 to 15 years without the new program. El a spus costul d statelor de a oferi asistenţă pe termen lung pentru persoanele în vârstă şi cu handicap, prin Medicaid va exploda în următorii 10 până la 15 ani, fără noul program.
Mai multe citiţi pe : http://www.reuters.com/article/idUSN2211966120091223?type=marketsNews

Niciun comentariu: