Connect

Vasile Dragomir

Tricolor

marți, 8 decembrie 2009

MAREA NEDUMERIRE A UNUI ROMÂN

Pentru că este încă subiect de actualitate am şi eu o nedumerire legată de „ Declaraţia pe propia răspundere ” , mult trâmbiţata şi folosita metodă ori unde te duci nu numai la alegeri . Dar pentru că aici s-a folosit din greu această modalitate ca un contra argument pentru nefraudarea alegerilor mă refer şi la acest aspect , dar nu numai .
Doreşti să obţii ajutor de încălzire dai declaraţie pe propria răspundere , pe timpul când se dădea primi bani de la F.N.I. înapoi dădeai declaraţie pe propia răspundere , şi cel mai des folosită este la notariat unde plateşti din greu dar dai declaraţie pe propia răspundere . Toate bune şi frumoase dar când vine partea de verificare a declaraţiei pe care ai dat-o ghinion , nu se poate verifica că nu există cum . Păi bine dragilor guvernanţi atunci această declaraţie pe propia răspundere este un fel de jură pe biblie ? Că tot nu-ţi fac nimic . Dacă aş avea numai 1 leu de persoană pe lună pentru cei care declară pe propia răspundere pentru te miri ce şi defapt este altfel voi fi cel mai bogat om din România . Şi aş da Declaraţie pe propria răspundereSubsemnatul/Subsemnata ……….............……….........., identificat/identificată cu actul de identitate seria ............, nr. ...……........, eliberat de ....…….......…….. la data de .................., CNP……………………………… cu domiciliul în localitatea .................……………., str. .....………………………………........ nr. ........... bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/judeţul ............………………., în calitate de reprezentant legal al organizaţiei …………………………., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii.

Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea prin prezentul program nu fac obiectul altui program de finanţare de la bugetul de stat.

De asemenea declar pe propria răspundere că în ultimii 2 (doi) ani:

¨
nu am beneficiat de ajutor de stat;
¨
am beneficiat de următoarele ajutoare de stat:


Nr. Crt.
Anul acordării ajutorului de stat
Forma ajutorului de stat
Instituţia finanţatoare
Programul prin care a beneficiat de finanţare
Cuantumul ajutorului de stat acordatîn conformitate cu prevederile Legii 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare.Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului* Funcţia


Data semnării:* Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea pe propia răspundere că i-am făcut cinstit aceşti bani .

Niciun comentariu: