Connect

Vasile Dragomir

Tricolor

vineri, 20 aprilie 2012

Model de cerere a sumelor oprite ilegal din pensie


Către

Casa Judeţeană de Pensii …………………..Subsemnatul (a) , ……………………………………………………………...cu domiciliu

stabil în ………………………………., cod …………str………………………..nr……….

Bl……….sc………….ap……….. tel………………………..cu ultimul loc de muncă în ………………………………………………dosarul de pensie nr …………………..

mandat …………………………………….având în vedere Decizia nr 223 şi 224 pronunţată în data de 13.03.2012 de către Curtea Constituţională referitoare la dispoziţiile art. 259 alin . (2) din legea nr . 95/2006 privind reforma în domeniu sănătăţi , care sunt constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5% se aplică numai veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei vă rog să dispuneţi :

- ca din luna aprilie 2012 această contribuţie să fie calculată şi reţinută numai pentru veniturile din pensie care depăşesc 740 de lei ;

- restituirea în luna aprilie 2012 a sumelor reţinute nelegal , indexate corespunzător astfel

Suma lunară reţinută = 74lei x 5,5 % =40,70 lei


                                                                                         SemnăturaCererea se depune la Casa de pensii de pe raza de domiciliu sau se trimite prin posta la Casa de pensii de care apartine pensionarul .
In partea de jos este o foto copie a cereri :Pensionarii şi nu numai , ar trebui să înveţe să –şi apere drepturile unindu-se .Dacă unui pensioner i se dă din greşeală mai mult îi este automat oprită suma de bani din pensie ,tot aşa este normal să se întâmple şi atunci când statul greşeşte şi taie illegal din pensie automat trebuie să li se dea înapoi suma fără a fi nevoie de procese sau ale cereri inutile prin care să dovedesc eu că am fost furat din moment ce la nivel de ţară s-a constatat greşeala şi mai mult este recunoscută ce către Curtea Constituţională .